Samtykkeerklæring over brug af billeder på sociale medier

Samtykke til brug af billede på sociale medier

Jeg giver hermed tilladelse til, Nibe Rideklub må bruge billede af undertegnede på Facebook og andre sociale medier. Jeg er indforstået med, at billeder på Facebook og andre sociale medier bliver brugt til at markedsføre Nibe Rideskole.
Offentliggørelse af billeder på sociale medier betragtes, som behandling af personlige oplysninger. Jeg er indforstået med, at billedet bliver behandlet i redigeret og uredigeret form af Nibe Rideskole i overensstemmelse med de til enhver tid gældende reglerne for personlige oplysninger.

Spørgsmål omkring behandling af personlige oplysninger hos Nibe Rideskole eller udøvelse af rettigheder, kan rettes til:
Bestyrelsesformanden Mie Hegelund Andersen 2712 3692 , mail ta@niberideklub.dk

Denne samtykkeerklæring kan til enhver tid trækkes tilbage. Såfremt jeg ønsker at udnytte min ret til at tilbagekalde dette samtykke, skal jeg skriftlig meddele dette til Bestyrelsesformanden Mie Hegelund Andersen 2712 3692 , mail ta@niberideklub.dk

Jeg er i forbindelse med tilbagekaldelse af dette samtykke indforstået med, at der i ferieperioder kan gå længere tid end 14 dage, før billeder, hvor jeg optræder, bliver fjernet fra Facebook og evt. andre medier, hvor det er gjort offentligt tilgængeligt.
Jeg accepterer ved underskrift, at jeg har læst og er indforstået med ovenstående omkring Nibe Rideskoles brug af billeder og deres behandling af billeder i redigeret og uredigeret form:

Sted:__________________________

Dato: __________________________

Navn: __________________________________________________

Underskrift: _____________________________________________

Ved underskrift udleveres en kopi til underskriver. Originalen beholder Nibe Rideskole og behandler den i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for personlige oplysninger.